Preise


Preise Winter 2019/2020

Zeitraum Preis pro Tag

 Nebensaison

23.11.2019-23.12.2019

04.01.2020-17.01.2020

2 Personen: 68 €

3 Personen: 77 €

4 Personen: 92 €

5 Personen: 102€

Kinder unter 14 Jahren 7 € Ermäßigung (Pro Tag)

Saison

18.01.2020-07.02.2020

29.02.2020-20.03.2020

2 Personen: 72 €

3 Personen: 82 €

4 Personen: 97 €

5 Personen: 107€

Kinder unter 14 Jahren 7 € Ermäßigung (Pro Tag)

Hochsaison

24.12.2019-03.01.2020

08.02.2020-11.02.2020

24.02.2020-28.02.2020

2 Personen: 102 €

3 Personen: 102 €

4 Personen: 130 €

5 Personen: 140 €

Kinder unter 14 Jahren 7 € Ermäßigung (Pro Tag)

Hochsaison (Biathlon)

12.02.2020-23.02.2020

2 Personen: 140 €

3 Personen: 140 €

4 Personen: 140 €

5 Personen: 140€

Kinder unter 14 Jahren 10 € Ermäßigung (Pro Tag)

Preise Sommer 2020

Zeiträume Preise        

Nebensaison

21.03.2020-26.06.2020

12.09.2020-20.09.2020

2 Personen: 58 €

3 Personen: 70 €

4 Personen: 85 €

5 Personen: 95 €

Kinder unter 14 Jahren 7 € Ermäßigung (pro Tag)

Saison

27.06.2020-31.07.2020

29.08.2020-11.09.2020

2 Personen: 62 €

3 Personen: 75 €

4 Personen: 90 €

5 Personen: 100 €

Kinder unter 14 Jahren 7 € Ermäßigung (pro Tag)

Hochsaison

01.08.2020-28.08.2020

2 Personen: 95 €

3 Personen: 95 €

4 Personen: 110 €

5 Personen: 120 €

Kinder unter 14 Jahren 7 € Ermäßigung (pro Tag)

Preise Winter 2020/2021

Zeiträume Preise        

Nebensaison

21.09.2020-19.12.2021
07.01.2021-23.01.2021
14.03.2021-25.04.2021

2 Personen: 71 €

3 Personen: 81 €

4 Personen: 96 €

5 Personen: 106 €

Kinder unter 14 Jahren 8€ Ermäßigung (pro Tag)

Saison

24.0.2021-13.02.2021
21.02.2021-13.03.2021

2 Personen: 76 €

3 Personen: 86 €

4 Personen: 101 €

5 Personen: 111 €

Kinder unter 14 Jahren 8€ Ermäßigung (pro Tag)

Hochsaison

20.12.2020-06.01.2021

14.02.2021-20.02.2021

2 Personen: 121 €

3 Personen: 121 €

4 Personen: 136 €

5 Personen: 146 €

Kinder unter 14 Jahren 8€ Ermäßigung (pro Tag)

Preise Sommer 2021

Zeiträume Preise        

Nebensaison

 

2 Personen: 53€

3 Personen: 67€

4 Personen: 82€

5 Personen: 92€

Kinder unter 14 Jahren 7€ Ermäßigung (pro Tag)

Saison

 

2 Personen: 57€

3 Personen: 72€

4 Personen: 87€

5 Personen: 97€

Kinder unter 14 Jahren 7€ Ermäßigung (pro Tag)

Hochsaison

 

2 Personen: 67€

3 Personen: 92€

4 Personen: 120€

5 Personen: 130€

Kinder unter 14 Jahren 7€ Ermäßigung (pro Tag)